Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Werk (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

Werk (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

Werkvergunning (betaalde of onbetaalde arbeid), Au Pair, Gastovereenkomst (stage, onderzoek, opleiding), Arbeidskaart (private ondernemers)

Documenten in te dienen door de werknemer (geen gecombineerde vergunning), au pair, onderzoeker met een gastovereenkomst of Europese blauwe kaart: 

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

1. Een paspoort, geldig voor de periode van minimaal 12 maanden; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa.

2. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. Visa fee van 234.000 KRW, per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage t.w.v. 358€. Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald: 

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Onderzoekers die beneficiëren van een Belgische beurs zijn vrijgesteld van de betaling van de visa behandelingsbijdrage. Zij moeten niettemin bewijs van deze beurs aanleveren door middel van het standaardattest, afgegeven door de instelling die de beurs schenkt.

6. Bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor of door de bevoegde overheid van het land van oorsprong. Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

7. Medisch certificaat. Elke visumaanvrager moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

  • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KIM Kyuyeon of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
  • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. EUN Youngmi) Meer informatie vindt u hier.
  • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

Als u een andere arts kiest, is dat mogelijk. In dat geval moet het medische certificaat per apostille worden gelegaliseerd via het Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Indien de Dienst Apostille een voorafgaande notarisatie vereist, zal enkel de notarisatie o.b.v. de handtekening worden aanvaard door de Ambassade. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

8. De originele werkvergunninggastovereenkomst of arbeidskaart.

 

Documenten in te dienen volgens de gecombineerde vergunning (werk en verblijf) (NIET voor gastonderzoekers of au pairs)

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

U vraagt via uw werkgever bij het bevoegde Gewest een verblijfsvergunning alsook een arbeidsvergunning aan. Eens u van het gewest een beslissing gekregen hebt om te werken en te verblijven in België, vraagt u een visum aan bij de ambassade. Indien u bent vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf en indien u bij de aanvraag voor uw gecombineerde vergunning hebt gekozen voor een adres in België, dan hoeft u niet via de ambassade te passeren en kan u de nodige verblijfsdocumenten aanvragen bij de gemeente.

De volgende documenten dient u bij de ambassade in te dienen: 

1. Een paspoort, geldig voor de periode van minimaal 12 maanden; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa.

2. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. De beslissing van het bevoegde gewest die u toelaat te verblijven en te werken in België

5. Visa fee van 234.000 KRW, per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

 

  • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.