Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Studie (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

Studie (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

Student bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

Documenten in te dienen door elke aanvrager:

1. Een paspoort, geldig voor de periode van minimaal 12 maanden; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa.

2. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. Bewijs van de betaling van de visa fee van 234.000 KRW, per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

Studenten die beneficiëren van een Belgische beurs zijn vrijgesteld van de betaling van de visa behandelingsbijdrage. Zij moeten niettemin bewijs van deze beurs aanleveren door middel van het standaardattest, afgegeven door de instelling die de beurs schenkt.

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage t.w.v. 204 €. Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald: 

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Studenten die beneficiëren van een Belgische beurs zijn vrijgesteld van de betaling van de visa behandelingsbijdrage. Zij moeten niettemin bewijs van deze beurs aanleveren door middel van het standaardattest, afgegeven door de instelling die de beurs schenkt.

6. Origineel attest van de geaccrediteerd onderwijsinstelling, die certifieert dat de aanvrager aanvaard en/of ingeschreven is als regelmatig en voltijds student.

7. Een financiële tenlasteneming (Bijlage 32), getekend door de sponsor of een ouder van de aanvrager, waarbij alle financiële reis-, levens-, onderwijs-, medische en repatriëringskosten worden gedragen. Beursstudenten moeten het origineel bewijs van hun beurs indienen. De sponsor moet persoonlijk naar de Ambassade komen om het document te tekenen, waarbij de volgende documenten moeten worden meegebracht:

 • Paspoort
 • Attest van werkneming
 • Loonfiches van de laatste 12 maanden
 • Bankcertificaat

8. Bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor of door de bevoegde overheid van het land van oorsprong en niet ouder dan 6 maanden. Het document moet worden vertaald naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

9. Medisch certificaat. Elke visumaanvrager moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

 • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KIM Kyuyeon of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
 • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. KIM Minhee) Meer informatie vindt u hier.
 • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

Als u een andere arts kiest, is dat mogelijk. In dat geval moet het medische certificaat per apostille worden gelegaliseerd via het Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Indien de Dienst Apostille een voorafgaande notarisatie vereist, zal enkel de notarisatie o.b.v. de handtekening worden aanvaard door de Ambassade. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

!!! OPGELET !!!

 • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
 • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
 • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
 • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
 • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.