Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Persoonlijke uitnodiging (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Persoonlijke uitnodiging (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Reizen naar België om een vriend of familielid te bezoeken

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

1. Een paspoort, geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 1 jaar; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa. In het geval het een reis met een minderjarig kind betreft, moet eveneens voor dit kind een reisdocument worden ingediend. Indien het kind dergelijk document niet bezit, kan de Ambassade de visumaanvraag niet aanvaarden, ongeacht de leeftijd van het kind.

2. Een aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Een recente kleurenfoto.

4. Visa fee van 104.000 KRW, bij voorkeur per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

5. Een uitnodigingsbrief geschreven door de person die u zal bezoeken, die detailleert wie uitnodigt en voor welke redenen, wat de relatie is met de uitgenodigde persoon, evenals het volledig verblijfsadres.

6. Indien u niet bij de uitnodigende persoon verblijft, bewijs van uw hotelreservatie die uw volledig verblijf dekt.

7. Bewijs van de reservatie van uw vliegtuigticket.

8. Een attest vanwege uw Koreaanse werkgever, die uw functie, netto salaris, geldigheid, … vermeldt.

9. Een vakantiecertificaat vanwege uw Koreaanse werkgever, die de duur van uw vakantie specifieert en de heropname van uw taken bij uw terugkeer bevestigt.

10. Bewijs van voldoende financiële middelen (bv. bankuittreksels, loonfiches, belastingsverklaringen, …). Indien dit niet mogelijk is, een tenlasteneming door de persoon die u gaat bezoeken (Bijlage 3bis, uitgegeven en gelegaliseerd door de verblijfsgemeente van de persoon die u plant te bezoeken).

11. Bewijs van uw onderschrijving tot een medische reisverzekering die uw volledig verblijf dekt. De dekking moet gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

12. Voor een minderjarig kind, een toelating tot absoluut vertrek, getekend door één of beide ouders, evenals de geboorteakte van het kind. Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

 

!!! OPGELET !!!

  • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
  • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
  • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
  • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
  • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
  • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
  • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.