Ambassade van België in de Republiek Korea

Gezinshereniging

Gaat u naar België, en wil u graag dat uw echtgeno(o)t(e), partner of minderjarige kinderen u vergezellen? Dan kan u voor uw gezin een visum gezinshereniging aanvragen. 

Bent u echter een EU-burger (niet-Belg) die zijn gezin naar België wil meenemen? In dat geval moeten uw gezinsleden een visum voor kort verblijf aanvragen (tenzij ze zijn vrijgesteld van een visum voor kort verblijf) en moet u het visum voor gezinshereniging aanvragen bij de gemeente in België.

Wanneer een visumaanvraag indienen?

Een visumaanvraag kan ingediend worden maximaal 6 maanden voor het vertrek, en moet minimum 15 kalenderdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend.

Bijvoorbeeld voor een bezoek aan België vanaf 1 september 2020, kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 maart 2020 en 17 augustus 2020

De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.

Hoe een visumaanvraag indienen?

Eerst en vooral dient het online visumaanvraagformulier te worden ingevuld op https://visaonweb.diplomatie.be .

Vervolgens dient de visumaanvrager een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Alle visumaanvragers dienen persoonlijk naar de ambassade te komen, vergezeld van onderstaande documenten.

Alle documenten moeten origineel, met twee kopieën, worden ingediend. De visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.

Welke documenten moeten voorgelegd worden?  

Algemene vereisten

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden; Zorg er a.u.b. voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een uitgeprinte versie van het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend.

3. Twee recente kleurenfoto's

4. Visa fee van 252.000 KRW (ouder dan 6 jaar), per bancontact, tijdens uw bezoek aan de ambassade

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage in euro. Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald:

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

De prijs varieert naar gelang de categorie: 

 • Geen bijdrage (gratis) voor 
  • minderjarige kinderen (-18 jarigen)
  • vluchtelingen of vreemdelingen die subsidiaire bescherming hebben gekregen van België
  • familieleden van burgers van de Europese Unie of Belgen die in een ander EU-land wonen
  • Ongehuwd gehandicapt kind ouder dan 18 jaar
  • Familieleden van een Turkse onderdaan die in België komt werken
 • EUR 198
  • De echtgenoot of partner van iemand (niet-EU burger) die onbeperkt in België verblijft (B, C, D, F of F+ kaart)
  • De echtgenoot of partner van iemand (niet-EU burger) die beperkt in België verblijft (A- of H-kaart)
  • De echtgenoot of partner of meerderjarig kind van een Belg die in België woont
  • De vader of moeder van een minderjarige Belg 
 • EUR 220 
  • De aanvrager is verre familie (broers, zussen, ouders...)

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

6. In geval van de echtgeno(o)t(e): Huwelijksakte (혼인관계증명서). Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

7. Kopie van de Belgische identiteitskaart (voor Belgen) of verblijfskaart (voor buitenlanders) (recto/verso) en van het paspoort van de te vervoegen persoon in België.

8. Bewijs van de solvabiliteit (vaste, reguliere en voldoende inkomsten) van de te vervoegen persoon in België (bv. arbeidscontract dat het exacte nettosalaris vermeldt, loonfiches, …).

9. Bewijs van voldoende huisvesting in België (bv. geregistreerd huurcontract) - (niet van toepassing voor aanvragers met een H-kaart of D-kaart)

10. Bewijs dat alle gezinsleden gedekt (zullen) zijn door de ziekteverzekering in België of een medische reisverzekering hebben onderschreven. Voor de medische reisverzekering moet de dekking gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

11. Medisch certificaat. Elke visumaanvrager (niet van toepassing voor gezinshereniging met Belgen) moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

 • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KANG Da Yee of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
 • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. EUN Young-Mi) Meer informatie vindt u hier.
 • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

12. Indien de aanvrager ouder is dan 18 jaar, een bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor of door de bevoegde overheid van het land van oorsprong en niet ouder dan 6 maanden. Het document moet worden vertaald naar één van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Dit is niet van toepassing voor gezinshereniging met Belgen.

13. Voor een minderjarig kind is een toelating tot vertrek, getekend door één of beide ouders, alsook een letterlijk afschrift van de geboorteakte, vereist.

Wat na de visumaanvraag?

Eens u uw visum gekregen hebt, kan u naar België reizen. Let op: zorg dat u alle nodige documenten meeneemt naar België, zodat u aan de grens kan bewijzen dat u aan de verblijfsvoorwaarden voldoet (kopie van huurovereenkomst, medische verzekering...)

Eens u in België toekomt, dient u zich binnen acht dagen na aankomst aan te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u zal wonen. Na een adrescontrole, zal u dan worden ingeschreven in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister en ontvangt u een verblijfskaart.

 • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.