Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Gezinshereniging (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

Gezinshereniging (Visa D - lang verblijf meer dan 90 dagen)

 

ECHTGENO(O)T(E)/KIND – HERENIGING MET EEN BURGER VAN EEN ANDERE STAAT DAN EEN LIDSTAAT VAN DE EU OF DE EER

Documenten in te dienen door elke aanvrager:

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

1. Een paspoort, geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 1 jaar; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa. Indien een kind meereist, moet eveneens een reisdocument voor hem/heer worden ingediend. Indien het kind dergelijk document niet bezit, kan de Ambassade de visumaanvraag niet aanvaarden, ongeacht de leeftijd van het kind.

2. Het visumaanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. Visa fee van 234.000 KRW (ouder dan 6 jaar), per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage t.w.v. 204€ (ouder dan 18 jaar). Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald:

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

6. Certificaat van familiale relaties (가족관계증명서). Het document moet worden worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

7. Basisdocument (기본증명서). Samen met het Certificaat van familiale relaties vormt dit het equivalent van een geboorteakte. Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

8. In geval van de echtgeno(o)t(e): Huwelijksakte (혼인관계증명서). Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

9. Kopie van de Belgische identiteitskaart (recto/verso) en van het paspoort van de te vervoegen person in België.

10. Bewijs van de solvabiliteit (vaste, reguliere en voldoende inkomsten) van de te vervoegen persoon in België (bv. arbeidscontract dat het exacte nettosalaris vermeldt, loonfiches, …).

11. Bewijs van voldoende huisvesting in België (bv. geregistreerd huurcontract).

12. Bewijs dat alle gezinsleden gedekt (zullen) zijn door de ziekteverzekering in België of een medische reisverzekering hebben onderschreven. Voor de medische reisverzekering moet de dekking gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

13. Medisch certificaat. Elke visumaanvrager moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

 • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KIM Kyuyeon of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
 • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. KIM Minhee) Meer informatie vindt u hier.
 • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

Als u een andere arts kiest, is dat mogelijk. In dat geval moet het medische certificaat per apostille worden gelegaliseerd via het Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Indien de Dienst Apostille een voorafgaande notarisatie vereist, zal enkel de notarisatie o.b.v. de handtekening worden aanvaard door de Ambassade. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

14. Indien de aanvrager ouder is dan 18 jaar, een bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor of door de bevoegde overheid van het land van oorsprong en niet ouder dan 6 maanden. Het document moet worden vertaald naar één van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). 

14. Voor een minderjarig kind is een toelating tot absoluut vertrek, getekend door één of beide ouders, vereist.

 

!!! OPGELET !!!

 • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
 • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
 • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
 • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
 • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.

 

 

ECHTGENO(O)T(E)/KIND – HERENIGING MET EEN BURGER VAN BELGIË

Documenten in te dienen door elke aanvrager:

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be ​​​​​​​

1. Een paspoort, geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 1 jaar; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa. Indien een kind meereist, moet eveneens een reisdocument voor hem/heer worden ingediend. Indien het kind dergelijk document niet bezit, kan de Ambassade de visumaanvraag niet aanvaarden, ongeacht de leeftijd van het kind.

2. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage t.w.v. 204 € (ouder dan 18 jaar). Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald:

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

5. Certificaat van familiale relaties (가족관계증명서). Het document moet worden vertaald worden naar één van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

6. Basisdocument (기본증명서). Samen met het Certificaat van familiale relaties vormt dit het equivalent van een geboorteakte. Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

7. In geval van de echtgeno(o)t(e): Huwelijksakte (혼인관계증명서). Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

8. Kopie van de Belgische identiteitskaart (recto/verso) en van het paspoort van de te vervoegen person in België.

9. Bewijs van de solvabiliteit (vaste, reguliere en voldoende inkomsten) van de te vervoegen persoon in België (bvb. arbeidscontract dat het exacte nettosalaris vermeldt, loonfiches, …).

10. Bewijs van voldoende huisvesting in België (bvb. geregistreerd huurcontract).

11. Bewijs dat alle gezinsleden gedekt (zullen) zijn door de ziekteverzekering in België of een medische reisverzekering hebben onderschreven. Voor de medische reisverzekering moet de dekking gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

12. Voor een minderjarig kind is een toelating tot absoluut vertrek, getekend door één of beide ouders, vereist.

 

!!! OPGELET !!!

 • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
 • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
 • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
 • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
 • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.

 

 

ECHTGENO(O)T(E)/KIND – HERENIGING MET EEN BURGER VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EU OF DE EER

Documenten in te dienen door elke aanvrager:

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be ​​​​​​​

1. Een paspoort, geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 1 jaar; Kopijen van de eerst paspoortbladzijde en alle bladzijden met visa. Indien een kind meereist, moet eveneens een reisdocument voor hem/heer worden ingediend. Indien het kind dergelijk document niet bezit, kan de Ambassade de visumaanvraag niet aanvaarden, ongeacht de leeftijd van het kind.

2. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels, persoonlijk gedagtekend.

3. Drie recente identieke kleurenfoto's.

4. Certificaat van familiale relaties (가족관계증명서). Het document moet worden worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

5. Basisdocument (기본증명서). Samen met het Certificaat van familiale relaties vormt dit het equivalent van een geboorteakte. Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

6. In geval van de echtgeno(o)t(e): Huwelijksakte (혼인관계증명서). Het document moet worden vertaald naar één van de Belgische nationale talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals genotariseerd en gelegaliseerd per apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr).

7. Kopie van de Belgische identiteitskaart (recto/verso) en van het paspoort van de te vervoegen person in België. 

8. Voor een minderjarig kind is een toelating tot absoluut vertrek, getekend door één of beide ouders, vereist.

 

!!! OPGELET !!!

 • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
 • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
 • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
 • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
 • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.