Ambassade van België in de Republiek Korea

Werkvakantieprogramma

Het Working Holiday Program stelt jonge Koreanen (18-30 jaar oud) in staat om een ​​verlengde vakantie van een jaar in België door te brengen en voor korte tijd te werken zonder een werkvergunning te moeten aanvragen. Tijdens het verblijf in België is het mogelijk om maximaal 6 maanden te werken of te studeren.

De criteria om in aanmerking te komen voor de werkvakantie aanvragers zijn de volgende:

  • 18 tot 30 jaar oud zijn (inclusief)
  • niet eerder deelgenomen hebben aan het Werkvakantieprogramma voor België
  • wonen in de Republiek Korea ten tijde van de aanvraag
  • reizen zonder personen ten laste
  • beschikken over voldoende financiële middelen op het moment van vertrek, d.w.z. minimaal 2.500 €
  • beschikken over een geldig retourticket of voldoende geld om een ​​dergelijk ticket te kopen

Wanneer een visumaanvraag indienen?

Een visumaanvraag kan ingediend worden maximaal 6 maanden voor het vertrek, en moet minimum 15 kalenderdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend.

Bijvoorbeeld voor een bezoek aan België vanaf 1 september 2020, kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 maart 2020 en 17 augustus 2020

De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.

Hoe een visumaanvraag indienen?

Eerst en vooral dient het online visumaanvraagformulier te worden ingevuld op https://visaonweb.diplomatie.be.

Vervolgens dient de visumaanvrager een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Alle visumaanvragers dienen persoonlijk naar de ambassade te komen, vergezeld van onderstaande documenten.

Alle documenten moeten origineel, met twee kopieën, worden ingediend. De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.

Welke documenten moeten voorgelegd worden? 

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden; Zorg er a.u.b. voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een uitgeprinte versie van het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend.

3. Twee recente, identieke kleurenfoto’s.

4. Visa fee van KRW 252.000, per bancontact, tijdens het bezoek aan de ambassade

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage van 201 €. Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald: 

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

6. Bewijs dat u minimaal KRW 3.500.000 bezit door het indienen van een bankafschrift of door het indienen van uw kredietkaart (geldig voor de periode van verblijf in België), samen met het laatste afschrift van de kredietkaart.

7. Bewijs van uw onderschrijving tot een medische reisverzekering die uw volledig verblijf dekt. De dekking moet gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

8. Ticket voor de heen-en-terugreis of bewijs van voldoende geld om het retourticket later aan te kopen.

9. Bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor. Het document moet worden vertaald naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

10. Medisch attest: Elke visumaanvrager moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

  • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KANG Da Yee of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
  • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. EUN Young-Mi) Meer informatie vindt u hier.
  • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

Wat na de visumaanvraag?

Nadat u uw werkvakantievisum hebt ontvangen, kunt u naar België reizen. Let op: zorg ervoor dat u alle vereiste documenten meeneemt naar België, zodat u aan de grens kunt aantonen dat u aan de verblijfsvoorwaarden voldoet (voldoende financiën, bewijs van ziekteverzekering ...).

Eens u in België toekomt, dient u zich binnen acht dagen na aankomst aan te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u zal wonen. Na een adrescontrole, zal u dan worden ingeschreven in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister en ontvangt u een verblijfskaart. Sommige gemeenten vragen een gelegaliseerde geboorteakte en een gelegaliseerd bewijs van ongehuwde staat. We adviseren u daarom deze documenten mee te nemen naar België.

Houd er rekening mee dat u ondergeschikt bent aan de Belgische wetgeving met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, salaris, veiligheid en hygiëne. Zowel u als uw werkgever moeten zich houden aan de voorschriften op het gebied van sociale zekerheid.

U kunt het werkvakantievisum niet wijzigen naar een ander visumtype terwijl u in België bent en het visum kan niet worden verlengd.

 

  • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.