Ambassade van België in de Republiek Korea

Werknemer (gecombineerde vergunning)

Als u voor langer dan 90 dagen in België wenst te blijven om er te werken, dient uw werkgever een gecombineerde vergunning (arbeidsvergunning + machtiging tot verblijf) aan te vragen bij het Gewest waar u zal werken (Vlaanderen - Brussel - Wallonië).

Het onderzoek van deze dubbele aanvraag wordt gelijktijdig door het Gewest en de Dienst Vreemdelingenzaken, voor de materies waarvoor ze bevoegd zijn, uitgevoerd.

Eens de gecombineerde vergunning is goedgekeurd, wordt u door de betrokken diensten op de hoogte gebracht.

Indien u vooraf een adres in België had opgegeven als uw thuisadres, volstaat het met deze goedkeuring naar de gemeente van uw woonst te gaan, om uw situatie te regulariseren. Indien u echter een adres in Korea had opgegeven als uw thuisadres, dient u op de ambassade een visum aan te vragen.

Wanneer een visumaanvraag indienen?

Een visumaanvraag kan ingediend worden maximaal 6 maanden voor het vertrek, en moet minimum 15 kalenderdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend.

Bijvoorbeeld voor een bezoek aan België vanaf 1 september 2020, kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 maart 2020 en 17 augustus 2020

De behandelingsduur van uw visum zal niet meer dan een week in beslag nemen. 

Hoe een visumaanvraag indienen?

Indien u een visum aanvraagt op de ambassade, dient u een eerst en vooral het online visumaanvraagformulier in te vullen op https://visaonweb.diplomatie.be.

Vervolgens dient de visumaanvrager een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Alle visumaanvragers dienen persoonlijk naar de ambassade te komen, vergezeld van onderstaande documenten.

  • Een geldig paspoort
  • Een kopie van de beslissing dat uw aanvraag voor een gecombineerde vergunning werd goedgekeurd
  • Visa fee van KRW 252.000, per bancontact, tijdens het bezoek aan de ambassade

Wat na de visumaanvraag?

Eens u uw visum gekregen hebt, kan u naar België reizen. Let op: zorg dat u alle nodige documenten meeneemt naar België, zodat u aan de grens kan bewijzen dat u aan de verblijfsvoorwaarden voldoet (bewijs van beslissing gecombineerde vergunning…)

Eens u in België toekomt, dient u zich binnen acht dagen na aankomst aan te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u zal wonen. De gemeente zal u een voorlopig verblijfsdocument overhandigen dat 45 dagen geldig is. Eens u dit voorlopig document ontvangt, kan u beginnen werken. Na een adrescontrole, zal u dan worden ingeschreven in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister en ontvangt u uw definitieve verblijfskaart.

  • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.