Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Studeren in België

Studeren in België

5 goede redenen om in België te studeren

  • Met een bevolking van slechts 11 miljoen mensen heeft België, per capita, meer dan enig ander Europees land universiteiten in de top 100 van innovatieve universiteiten
  • Vacatures in de biowetenschappen, chemie en EU-aangelegenheden, en meer algemeen in ingenieurswetenschappen en technologie
  • Meer dan 1000 internationale organisaties
  • Laag inschrijvingsgeld en levenskost
  • Meest geglobaliseerde land ter wereld

 
Context

In België beslissen de Gemeenschappen autonoom over persoonsgebonden aangelegenheden zoals onderwijs. Daardoor is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor onderwijs in het Nederlandstalige gedeelte van het land, de Franse Gemeenschap in Franstalig België en de Duitstalige Gemeenschap voor onderwijs in het Duits.

 
Binnenkomst in België

Heb je meer informatie nodig over het aanvragen van een studentenvisum? Neem dan een kijkje op het visumgedeelte van deze website.

 
Logement

Veel scholen en universiteiten stellen kamers ter beschikking van hun studenten of hebben lijsten met kamers die in de omgeving te huur zijn. U gaat dus best bij uw onderwijsinstelling langs voor dergelijke inlichtingen.

 
Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

De website Study in Flanders biedt meer informatie over studeren aan een van de universiteiten, hogescholen of kunstscholen in het Nederlandstalige deel van België. Niet alle opleidingen zijn echter in het Nederlands, er zijn ook steeds meer cursussen beschikbaar in het Engels. Op de website kunt u meer informatie vinden over studiebeurzen, de levenskost, de verschillende opleidingen en studieprogramma's, de deadlines voor inschrijvingen en nog veel meer.

U vindt ook informatie in de brochure Higher Education in Flanders in pdf-formaat. Deze brochure geeft een opsomming van en uitleg over de verschillende graden en diploma's die men in de Vlaamse onderwijsinstellingen kan behalen. Ze geeft ook informatie over de waaier aan studiemogelijkheden in Vlaanderen. Ten slotte geeft de brochure een volledig overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs en van de financiële aspecten die aan alle studietypes verbonden zijn (bv. beurzen).

Op de website van NARIC-Vlaanderen en ENIC-NARIC komt u te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land.

 
Onderwijs in de Franstalige Gemeenschap

De website Study in Belgium biedt meer informatie over studeren aan een van de universiteiten, hogescholen of kunstscholen in het Franstalige deel van België. Niet alle opleidingen zijn echter in het Frans, er zijn ook steeds meer cursussen beschikbaar in het Engels. Op de website kunt u meer informatie vinden over studiebeurzen, de levenskost, de verschillende opleidingen en studieprogramma's, de deadlines voor inschrijvingen en nog veel meer.

De Service Equivalences houdt zich bezig met de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's die voor het lager en middelbaar onderwijs in het buitenland werden behaald. Wilt u weten of uw universitair diploma in de Franse Gemeenschap dezelfde erkenning geniet als in het land waar u dit diploma hebt behaald, kunt u de site van de Franse Gemeenschap bekijken.

Op allocation d’études vindt u nuttige gegevens over hoe u een aanvraag voor studievergoedingen en studieleningen indient.

 
Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap

Op de website van de Duitstalige Gemeenschap vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Duitstalig België.

Alumnivereniging

Heb je in het verleden in België gestudeerd en wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? In dat geval kan u lid worden van de Korea Belgium Alumni Association, die evenementen organiseert in Korea, specifiek voor Koreanen die in het verleden in België hebben gestudeerd.

 
Andere interessante links

 
Getuigenissen

Jihyeon Seo ging op uitwisseling (2015-2016) naar de Universiteit Gent om Biomedische Wetenschappen (Cemacube) te studeren:

Ik heb mijn masteropleiding Biomedische Wetenschappen gedaan aan de Universiteit Gent (UGENT) in België. Ik maakte deel uit van het Erasmus Mundus Master-programma genaamd CEMACUBE en bracht mijn tweede jaar van mijn Master door in Gent. Daarvoor heb ik mijn eerste jaar in Praag, Tsjechië doorgebracht, maar voorheen heb ik ook een jaar in Zweden gewoond tijdens mijn bachelor als uitwisselingsstudent.
 

 
Op basis van mijn ervaring met het leven in verschillende Europese landen, kan ik zeggen dat de tijd die ik aan UGENT studeerde me het beste voorbereidde op de volgende stappen in mijn leven. Zo was ik voordien nog nooit zo veel door mijn studie uitgedaagd. In vergelijking met andere Europese landen is er een erg hoge studielast voor studenten in België. Er was een lijst met leesmateriaal dat je moest lezen voordat je naar elke les gaat. Hoewel er niemand was die studenten dwong zich voor te bereiden op de lessen, leek iedereen zo gemotiveerd en hard te werken. Mijn collega's hebben mij positief beïnvloed om meer aandacht te besteden aan mijn studie.

Het unieke aan het evaluatiesysteem van de UGent is dat je direct na elk schriftelijk examen een mondeling examen moet afleggen. Hoe correct je schriftelijke antwoorden ook zijn, je slaagt alleen voor het examen als je de leerstof mondeling kunt uitleggen zonder je antwoorden te lezen. Daarom had ik geen andere keuze dan uitgebreid aan elk onderwerp te werken en ik moest al mijn energie besteden aan studeren. Daarnaast is de beoordelingsschaal in België 1 tot 20. Als je 10 of meer krijgt, slaag je voor de cursus. Door het unieke evaluatiesysteem is het best moeilijk om 10 punten te halen, ook al heb ik erg hard gestudeerd.

Achteraf gezien was het nooit makkelijk om in Gent te studeren en te wonen, maar ik kan wel zeggen dat het me echt heeft geholpen om een ​​solide basis voor mijn carrière op te bouwen en me ook heeft geholpen om te groeien tot een beter persoon.