Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Consulaire diensten Belgisch-Koreaans huwelijk

Belgisch-Koreaans huwelijk

Belgisch-Koreaans huwelijk

Procedure voor Belgisch-Koreaans huwelijk.

  
I. HUWELIJK IN BELGIË

Gelieve u te wenden tot uw gemeentebestuur om de lijst te ontvangen van documenten die door uw toekomstige moet ingediend worden. 

  

II.  HUWELIJK IN KOREA

A) Voor het huwelijk 

Indien u Belg bent en u wenst te trouwen in Korea met een persoon van Koreaanse nationaliteit, moet u aan de Koreaanse autoriteiten een “attest van geen huwelijksbeletsel” (AGHB) voorleggen, dat u kunt bekomen op de ambassade (overeenkomende som van 10 € te betalen in KRW).

Zo u een Koreaanse vertaling wil, bedraagt de kostprijs hiervoor 60€ (te betalen in KRW). 

Om dit attest te bekomen moeten volgende documenten voorgelegd worden op de ambassade:  

 
1. Indien u in België bent ingeschreven: 

 • Een geschreven aanvraag, per e-mail, fax of brief, met vermelding van de landstaal waarin het AGHB wordt gevraagd
 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte afgegeven door de Belgische gemeente, en niet ouder dan 6 maanden. Dit afschrift moet het origineel zijn, gedagtekend en getekend door de verantwoordelijke ambtenaar.
 • Certificaat van nationaliteit, verblijf en burgerlijke staat (afgegeven door de Belgische gemeente), niet ouder dan 6 maanden. Ook dit certificaat moet het originele zijn, gedagtekend en getekend door de bevoegde ambtenaar.
 • Uw Belgisch paspoort
 • Uw Belgische identiteitskaart
 • Kopie van het Koreaanse paspoort van uw toekomstige echtgeno(o)t(e)

Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

 
2. Indien u bij de Ambassade in Seoel bent ingeschreven:

 • Een geschreven aanvraag, per e-mail, fax of brief, met vermelding van de landstaal waarin het AGHB wordt gevraagd
 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte afgegeven door de Belgische gemeente, en niet ouder dan 6 maanden. Dit afschrift moet het origineel zijn, gedagtekend en getekend door de bevoegde ambtenaar.
 • Uw Belgisch paspoort
 • Uw Belgische identiteitskaart 
 • Kopie van het Koreaanse paspoort van uw toekomstige echtgeno(o)t(e)

Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

 
B) Het huwelijk

Huwelijken in Korea worden afgesloten bij de dienst burgerlijke stand van elke gemeente, nl. de GU–office.

U bent vrij u te richten tot de de GU-office van uw keuze. De Ambassade stelt  voor om u te wenden tot de ‘Yongsan-gu office in Seoel (http://english.yongsan.go.kr/site/en/index.jsp)’ waar vele gemengde huwelijken plaatsgrijpen.

Wanneer het huwelijk is voltrokken, vraagt u aan de Gu-Office een huwelijkscertificaat (혼인관계증명서), en laat u dit wettigen met de apostille op het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr) .

Vervolgens dient u een vertaling naar één van de officiële talen van België te laten maken. De vertaling kan gebeuren door 1) een beëdigd vertaler in België, of 2) door een derde in Korea met daarna een notarisatie en een legalisatie per apostille (www.0404.go.kr) bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet noodzakelijk om de vertaling naar de moedertaal van de Belgische aanvrager te laten uitvoeren. In Korea kan men gemakkelijker een vertaler naar het Frans vinden; een lijst met vertalers vindt u op de website van de Ambassade van Frankrijk in Seoel: https://kr.ambafrance.org/Traductions-francais-coreen-ou-coreen-francais

 
C) Na het huwelijk

 1. Als u in België bent gedomicilieerd: dien u met het vertaalde en van apostille voorziene huwelijkscertificaat aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw Belgische gemeente om uw burgerlijke staat te laten wijzigen. Vraag bij de registratie van het huwelijk dat het Koreaanse huwelijkscertificaat in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente wordt overschreven. Dit zal u toelaten om in de toekomst in België een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij uw Belgische gemeente aan te vragen.

 

 1. Als u bent ingeschreven bij de Belgische Ambassade te Seoel: breng het huwelijkscertificaat, vertaald, gelegaliseerd per apostille (en eventueel genotariseerd) naar de Ambassade, zodat uw burgerlijke staat kan gewijzigd worden. Het is echter aangewezen om het huwelijkscertificaat ook te laten overschrijven bij de laatste gemeente waar u was ingeschreven. Dit zal u toelaten om in de toekomst in België een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij uw Belgische gemeente aan te vragen.