Ambassade van België in de Republiek Korea

België in de Republiek Korea

Welkom op onze website!

 

 

REIZEN NAAR BELGIË

BELANGRIJK Iedereen (Belgen alsook buitenlanders) die naar België vliegt vanuit een land buiten de Schengenzone dient in het bezit te zijn van het formulier "Public Health Passenger Locator Form". Dit formulier moet worden ingevuld voorafgaand aan de reis. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug en op de website van DVZ. 

VISA

De Ambassade van België in Seoul accepteert visumaanvragen voor lange termijn voor:

  • Houders van single permits (werkvisum) en hun families (gezinsherenigingsvisum)
  • Studenten
  • Gezinshereniging
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst

We geven nog geen visa af voor andere categorieën (Working Holiday ...)

** Belangrijk ** We accepteren geen telefonische vragen. Neem, na verwijzing naar de inhoud van de website, per e-mail contact op met de Visa / Consulaire afdeling voor verdere vragen op: consular.seoul@diplobel.fed.be Online afspraken voor visumaanvragen kunnen worden gemaakt via de desbetreffende visumpagina op onze website. Draag een masker bij het binnenkomen van de ambassade en volg de vereiste Corona-preventiemaatregelen. Degenen die symptomen hebben zoals koorts en hoesten, mogen de ambassade niet betreden.

ZELFQUARANTAINE

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht voor reizigers die uit Korea komen, om quarantaine te doen in België. Echter, als u covid-19-symptomen heeft, moet u onmiddellijk 7 dagen in isolatie gaan en zo snel mogelijk een arts raadplegen voor een test. Als die test positief is, blijft u tot dag 7 in isolatie. Als de test negatief is en uw gezondheid het toelaat, kunt u weer uit het isolement komen.

Voor vragen over binnenkomst in België, contacteer consular.seoul@diplobel.fed.be. We aanvaarden geen telefonische vragen.

REIZEN NAAR KOREA

Momenteel moeten alle inkomende reizigers naar Korea een visum aanvragen op de Koreaanse ambassade in België én bij aankomst 14 dagen in quarantaine blijven. Als u geen eigen verblijfplaats heeft, moet u in een overheidsinstelling verblijven, die ongeveer 100 euro per dag kost. 

Voor iedereen die met een visum lang verblijf in Korea verblijft, treedt er vanaf 1 juni een belangrijke wijziging op in de regels. Buitenlanders die in Korea verblijven, moeten nu over twee documenten beschikken wanneer zij het Koreaanse grondgebied (opnieuw) wensen binnen te komen (documenten zullen bij aankomst in Seoul worden aangevraagd, maar luchtvaartmaatschappijen kunnen deze reeds bij het instappen vragen):

1) Terugkeertoelating. Deze toestemming moet vóór vertrek uit Korea worden verkregen van de Koreaanse immigratiedienst. De ARC kaart van buitenlanders die Korea verlaten zonder deze terugkeertoelating zal nietig verklaard worden, en zij moeten een nieuw visum voor lang verblijf aanvragen bij de Koreaanse ambassade in het land waar ze verblijven om terug te keren naar Korea.

2) Een medisch attest afgegeven binnen een periode van maximaal 48 uur voor vertrek naar Korea. Dit certificaat moet in het Engels of Koreaans zijn opgesteld, ondertekend door een arts en afgegeven door een medische instelling. Dit certificaat moet de datum van het medisch onderzoek vermelden en de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen zoals koorts, hoesten, koude rillingen, hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, longontsteking. U hoeft geen Covid-19-test te doen.

Visa-houders A-1 (diplomaten), A-2 (ambtenaar, dienst), A-3 (Verdragen) en F-4 (Koreanen in het buitenland) zijn vrijgesteld van deze verplichtingen. Vreemdelingen die een door een Koreaanse ambassade of consulaat in het buitenland afgegeven certificaat van vrijstelling van quarantaine hebben verkregen, zijn vrijgesteld van het medisch onderzoek en van de verplichting om schriftelijke resultaten van dit onderzoek in te dienen.

Voor meer uitleg over deze nieuwe regels kunt u altijd contact opnemen met de Koreaanse immigratiedienst (Engels tel. 1345)

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
consular.seoul@diplobel.fed.be of telefonisch op +82 (0)2 749 0381. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op TravellersOnline blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

Extra voorzorgsmaatregelen die reizigers moeten nemen om infectie met het Coronavirus te vermijden is het dragen van een mondmasker in publieke plaatsen, en het voldoende wassen van de handen met desinfecterende middelen.  

Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen reizigers in Korea contact opnemen met het nummer 1339. (Optie 4 verbindt u door met een vertaaldienst voor een dienstverlening in het Engels). Op de website van het Koreaanse centrum voor ziektebestrijding en preventie kan u de laatste stand van zaken raadplegen:  http://www.cdc.go.kr/cdc_eng/  

 
U bent een Belg die onlangs naar de Republiek Korea is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Seoul? U reist als toerist door de Republiek Korea en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in de Republiek Korea gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

24 sep

Vandaag vindt in de marge van de High Level Meeting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de virtuele ministeriële bijeenkomst over R2P – de Responsibility to Protect - plaats.

24 sep

Minister Goffin neemt vandaag deel aan een debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over het thema "Global Governance na de COVID-19-pandemie".

21 sep

21 september is de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. België is stichtend lid van de VN en de allereerste voorzitter van de Algemene Vergadering was minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak . Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd blijft België meer dan ooit overtuigd van het belang van de rol van de Verenigde Naties en het multilateralisme bij het zoeken naar doeltreffende en harmonieuze oplossingen om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit engagement blijkt ook uit het mandaat in de Veiligheidsraad, waar België voor de 6e keer werd verkozen.

17 sep

België volgt de situatie in Wit-Rusland op de voet en met toenemende bezorgdheid. In de afgelopen weken zijn geloofwaardige meldingen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in het land blijven toenemen. Daarom heeft België op 17 september 2020 besloten om samen met 16 andere deelnemende landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een mechanisme in te roepen om een expertenmissie te belasten met het onderzoeken van deze bezorgdheden en het formuleren van aanbevelingen en advies over mogelijke oplossingen.

10 sep

Naar aanleiding van de brand die uitbrak in het opvangcentrum voor asielzoekers in Moria op het eiland Lesbos in Griekenland, beslist België om een 13-koppig medisch noodteam te sturen in het kader van het B-FAST-mechanisme, waarbij Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Bosa, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn.