Ambassade van België in de Republiek Korea

België in de Republiek Korea

Welkom op onze website!

 

 

REIZEN NAAR BELGIË

BELANGRIJK: Momenteel heerst er een verbod op niet-essentiële reizen van en naar België (verbod geldig van woensdag 27 januari tot donderdag 1 april).  

Onder essentiële reizen wordt verstaan:

 • Reizen om professionele redenen, met inbegrip van reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteiten;
 • de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:
  • gezinshereniging
  • bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • reizen in het kader van co-ouderschap;
  • reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste 
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad ;
 • de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:
  • reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
  • reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
  • bezoeken in het kader van palliatieve zorgen
 • de reizen die studiegerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
 • de reizen om zorg te dragen voor dieren;
 • de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 •  de reizen in het kader van een verhuizing;
 •  de doorreizen

U dient voortaan te beschikken over een  “verklaring op eer”. U dient deze verklaring op eer op ieder moment van uw reis bij te hebben. De template van deze verklaring is beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be/nl en kan hetzij digitaal hetzij op papier worden ingevuld.

Iedereen die naar België reist  dient in het bezit te zijn van het formulier "Public Health Passenger Locator Form". Dit formulier moet worden ingevuld voorafgaand aan de reis. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug en op de website van DVZ. 

Een overzicht van alle maatregelen, kan u terugvinden op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.  

Aangezien de Republiek Korea op de Europese witte lijst staat en door België niet als een rode zone wordt beschouwd, hoeven reizigers uit Korea GEEN Covid-test te doen om naar België te kunnen reizen. Houd er echter rekening mee dat sommige luchtvaartmaatschappijen een test vereisen om reizigers aan boord toe te laten. Daarom wordt aangeraden om voor vertrek contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij. 

We accepteren geen telefonische vragen. Neem, na verwijzing naar de inhoud van de website, per e-mail contact op met de Visa / Consulaire afdeling voor verdere vragen op: consular.seoul@diplobel.fed.be

Online afspraken voor visumaanvragen kunnen worden gemaakt via de desbetreffende visumpagina op onze website. Draag een masker bij het binnenkomen van de ambassade en volg de vereiste Corona-preventiemaatregelen. Degenen die symptomen hebben zoals koorts en hoesten, mogen de ambassade niet betreden.

ZELFQUARANTAINE

Het is niet verplicht voor reizigers die uit Korea komen, om quarantaine te doen in België. Echter, als u covid-19-symptomen heeft, moet u onmiddellijk 7 dagen in isolatie gaan en zo snel mogelijk een arts raadplegen voor een test. Als die test positief is, blijft u tot dag 7 in isolatie. Als de test negatief is en uw gezondheid het toelaat, kunt u weer uit het isolement komen.

Voor vragen over binnenkomst in België, contacteer consular.seoul@diplobel.fed.be. We aanvaarden geen telefonische vragen.

REIZEN NAAR KOREA

Momenteel moeten alle inkomende reizigers naar Korea een visum aanvragen op de Koreaanse ambassade in België én bij aankomst 14 dagen in quarantaine blijven. Als u geen eigen verblijfplaats heeft, moet u in een overheidsinstelling verblijven, die ongeveer 100 euro per dag kost. 

Buitenlanders die in Korea verblijven, moeten over twee documenten beschikken wanneer zij het Koreaanse grondgebied (opnieuw) wensen binnen te komen (documenten zullen bij aankomst in Seoul worden aangevraagd, maar luchtvaartmaatschappijen kunnen deze reeds bij het instappen vragen):

1) Terugkeertoelating. Deze toestemming moet vóór vertrek uit Korea worden verkregen van de Koreaanse immigratiedienst. De ARC kaart van buitenlanders die Korea verlaten zonder deze terugkeertoelating zal nietig verklaard worden, en zij moeten een nieuw visum voor lang verblijf aanvragen bij de Koreaanse ambassade in het land waar ze verblijven om terug te keren naar Korea.

2) Sinds 8 januari 2021 moeten alle buitenlandse passagiers die in de Republiek Korea aankomen, binnen 72 uur voor vertrek een negatieve COVID 19 PCR-test voorleggen. Het originele PCR-testresultaat in het Engels of Koreaans moet worden getoond om toegelaten te worden tot het vliegtuig en moet bij aankomst worden in Korea worden afgegeven.

Visa-houders A-1 (diplomaten), A-2 (ambtenaar, dienst), A-3 (Verdragen) en F-4 (Koreanen in het buitenland) zijn vrijgesteld van deze verplichtingen. Vreemdelingen die een door een Koreaanse ambassade of consulaat in het buitenland afgegeven certificaat van vrijstelling van quarantaine hebben verkregen, zijn vrijgesteld van het medisch onderzoek en van de verplichting om schriftelijke resultaten van dit onderzoek in te dienen.

Voor meer uitleg over deze nieuwe regels kunt u altijd contact opnemen met de Koreaanse immigratiedienst (Engels tel. 1345)

 Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op consular.seoul@diplobel.fed.be of telefonisch op +82 (0)2 749 0381. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op TravellersOnline blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

Extra voorzorgsmaatregelen die reizigers moeten nemen om infectie met het Coronavirus te vermijden is het dragen van een mondmasker in publieke plaatsen, en het voldoende wassen van de handen met desinfecterende middelen.  

Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen reizigers in Korea contact opnemen met het nummer 1339. (Optie 4 verbindt u door met een vertaaldienst voor een dienstverlening in het Engels). Op de website van het Koreaanse centrum voor ziektebestrijding en preventie kan u de laatste stand van zaken raadplegen:  http://www.cdc.go.kr/cdc_eng/  

 
U bent een Belg die onlangs naar de Republiek Korea is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Seoul? U reist als toerist door de Republiek Korea en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in de Republiek Korea gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

01 Mar

Maandag 1 maart vond een donorconferentie plaats over Jemen, georganiseerd door de VN in samenwerking met Zweden en Zwitserland. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir engageert zich om een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken voor steun aan het Yemen Humanitarian Fund. “Het is belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor de noden van de gewone Jemeniet die zwaar lijdt onder deze humanitaire crisis die nu al meer dan zes jaar duurt”, zegt Kitir. “Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen.”

23 feb

Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment. De Ontwapeningsconferentie, waarvan België permanent lid is, werd in 1979 ingesteld. Tot dusver is het het enige multilaterale instrument dat gewijd is aan onderhandelingen over ontwapeningsakkoorden. Ontwapening en non-proliferatie zijn cruciale thema's voor de internationale vrede en veiligheid en vormen dan ook een prioriteit voor het buitenlands beleid van België.

22 feb

Vandaag, 22 februari, is in Genève de 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad begonnen die zal lopen tot en met 23 maart. Ter gelegenheid van die zitting heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès het ministeriële gedeelte van de zitting toegesproken, de prioriteiten van de Belgische regering voorgesteld en enkele beschouwingen gegeven over de huidige uitdagingen op het gebied van de mensenrechten.

22 feb

Vandaag, maandag 22 februari, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Benelux, de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), mevrouw Fatou Bensouda, en haar collega-ministers van Buitenlandse Zaken van de EU uitgenodigd voor een informele bijeenkomst met de 27 EU-ministers voorafgaand aan de maandelijkse zitting van de Raad Buitenlandse Zaken. Mevrouw Bensouda begon haar mandaat als aanklager in 2012 en zal het in juni van dit jaar neerleggen.

12 feb

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen het Gebruik van Kindsoldaten herbevestigt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès het aanhoudend Belgisch engagement voor de verbetering van de bescherming van kinderen in gewapend conflict. De Verenigde Naties willen het lot van deze kinderen verbeteren door de zes meest ernstige schendingen van kinderrechten aan te pakken: doden en verminken, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen of ziekenhuizen, het ontzeggen van toegang tot humanitaire hulp en tenslotte, het rekruteren van kindsoldaten.